Silla Starrfrost

Liten, glad och mycket nyfniken. Grundperspektivet är att hur farlig kunskapen än är, är okunskapen farligare.

Description:

Starpact warlock ca 24 år, omkring 120 cm lång och 35 kilo tung

initiativ 2+2 rörelse 6 pass insight 10+2 pass perception 10+2

högre initiativvärdet när Torrash är i närheten

Skydd värde grund abil/armor övrigt speciellt
AC = 18/20 12 +5 +1 armor +3 f. att
Fort= 16 12 +3 +1 talisman
Ref= 17 12 +3 +1 klass, +1 talisman
Will= 17/22 12 +3 +1 klass, +1 talisman +5 vs fear

Övrigt: +2 mot gift, immobilized, slowed och weakened (talisman)

Grundegenskaper
värde egenskap grundmod total mod
10 styrka 0 +2
16 fysik +3 +5
11 smidighet 0 +2
16 intelligens +3 +5
10 visdom 0 +2
17 karisma +3 +5

HP
Max = 42 bloodied vid 21 surgevärde 10 antal surges 8

Färdigheter
värde färdighet grundegenskap grundmod+½lvl tillägg
4 akrobatik smidighet 2 +2
10 arkana intelligens 5 +5
2 atletism styrka 2
5 bluffa karisma 5
5 diplomati karisma 5
2 subterrologi visdom 2
5 uthållighet fysik 5
2 hela visdom 2
10 historia intelligens 5 +5
2 insikt visdom 2
5 intimidera karisma 5
7 naturkunskap visdom 2 +5
2 perception visdom 2
10 religion intelligens 5 +5
2 smygling smidighet 2
10 streetsmart karisma 5 +5
4 förtjuvning smidighet 2 +2

språk

common, draconic, primordial, deep speech, elven

Bio:

Vi hade som vanligt vid nymåne kastat loss från Talar och börjat resan mot Brimdol. Floder var ovanligt lugn och tyst, och solskenet glittrade i de svaga krusningarna, strömningarna och fiskringarna. Jag satt i aktern på lagerpråmen och metade med ena ögat på flötet och det andra fokuserat i en bok om eldimpar – dessa fascinerande smådemoner av eld som springer med meddelanden via andra världar. Det är intressant att det kan gå snabbare att resa via andra dimensioner än att hålla sig i den här.

Med oss från Talar hade vi en främling, något som inte är ovanligt. Att resa via floden är vackert och bekvämt (och dessutom betydligt säkrare än vägarna), även på våra enkla pråmar, och vi tar sällan mycket betalt. Den här främlingen var dock rikare klädd än våra resenärer brukar vara och han gav intryck av att vara om inte kunglig så åtminstone högadlig. Hans packning var fylld av böcker och han hade smycken med märkliga runor – en del som jag kände igen som rellaniska och iokhariska, men andra av slag jag aldrig tidigare sett. Jag var mycket nyfiken.

När jag satt där i aktern och metade, kom främlingen och slog sig ned bredvid mig. Vi talade om allt möjligt. Han var mycket intresserad av flodfolket, av vår handel och våra kontakter och av allt vi fick se och höra under våra resor upp och ner längs floden. Efter att ha svarat artigt på hans frågor ett tag, tog jag mod till mig och började fråga tillbaka om hans böcker, hans resor och hans märkliga smycken. Sedan, på natten under nymånen som döljer världens hemligheter, erbjöd han sig att dela med sig av sin kunskap. I gengäld skulle jag, nej, skall jag, någon gång, när han finner behov därav, gå ett ärende åt honom. Vid det här laget hade jag börjat ana utifrån legender och gamla mäns irrande minnen och sagor vem mannen var, men okunskap är ändå farligare än också den farligaste kunskap, och det här var ett erbjudande jag inte kunde motstå.

Främlingen gläntade på dörren till fantastisk kunskap. Jag har sett och kan använda mardrömmar, skuggor och själva mörkret inuti de svartaste stjärnorna och i rymdens tomma kyla. Jag kommer – om jag får leva – att kunna läsa öden och framtid i verklighetens väv, och därför alltid kunna vara beredd och ha möjlighet att motverka ett alltför mörkt öde. Nog är det värt ett ärende alltid. Och jag är väldigt nyfiken på vad Han kan använda en halvling till…

Silla Starrfrost

Scales Pyrola