Reshk Mulhothra

Dragonborn paladin med hårt yttre och hårdare inre. "Seger i Kords namn!"

Description:
Bio:

Reshk Mulhothra

Scales Netzach