Scales

Silla, tillbaka i Overlook

En sammanfattning av de senaste dagarna är att någonting är ruttet i staden Overlook. Kriminella gäng övar utpressning mot stadens näringsidkare (av slaget “om du hostar upp lite pengar slipper du få ditt livsverk sönderslaget”). Samtidigt pågår någon slags maktkamp i rådet. Rådsman Kadrik misstänker att detta hänger samman, eller iallafall att de som vill destabilisera honom inte tycker att det gör så mycket med lite oroligheter i marknadskvarteren samtidigt.

Egentligen finns det inte så mycket som tyder på Röda Handens inblandning, åtminstone inte av sådant vi vet om, men en av Kadriks motståndare i Rådet har köpt alla böcker om Röda Handen som finns i staden till sitt bibliotek och i det biblioteket finns de inte nu. Och Bordrinsborg hotas av orcher och goblinoider… Det tycks också finnas kopplingar mellan minst en av de kriminella grupperna och De Mörka, som ju i sin tur har kopplingar till Shadar-Kai.

Om allt detta hänger samman – vilket alltså Kadrik tror – är inte bara Overlook, utan hela Elsirdalen hotad. Kanske på sikt betydligt mer av världen än så.

Comments

Pyrola

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.